Parterapi Midtjylland Logo

Rådgivning til forældre

Når børn har symptomer

Børn er ofte de følsomme pejlemærker i familien. De reagerer på det de oplever, i familien, i skolen, i børnehaven. Derfor er børns symptomer og destruktive reaktioner, et signal til forældrene om , at noget i børnenes hverdag, trænger til et nærmere eftersyn.

Jeg er  generelt, ikke tilhænger af, at sende børn, under 15 år, i terapi, uden deres forældre. Denne holdning har jeg, fordi det for barnet, ofte kommer til at betyde, at han/hun føler det er ham/hende, der ER problemet. Så er forkertheds -følelsen lige om hjørnet..

Jeg ved, at der er alt for lang ventetid hos PPR, børnepsykiatrisk behandling og på at få AKT hjælp til skolebørn. Ofte betyder dette i praksis, at børn bliver svigtet, når de har det svært.

Her kan I, som forældre, hjælpe Jeres barn, effektivt og langvarigt. For nogen, er det desuden en fordel at der, hos mig, ikke foretages registrering, i det offentlige system.

Familievejledning, her hos mig, foregår på den måde at I (forældrene), beskriver de problemstillinger, i oplever, barnet står i. Sammen stiller vi skarpt på, hvad det kan handle om og jeg kan rådgive Jer, i forhold til,  hvor I som forældre, kan sætte ind, med mere støtte og fokus, så det hjælper jeres barn.

Som familierådgiver, har jeg en stor faglig ballast, efter mange års erfaring som pædagog, familiebehandler og plejefamilie.

For mange, er det en stor lettelse, at opdage, at der hvor man har følt sig magtesløs og afhængig, af et trægt offentligt system, kan man faktisk selv, gøre en stor forskel, for ens barns trivsel og udvikling af robusthed.

Sådan rådgiver jeg

Måske kæmper du med:

  • At få dit barn til, at sove eller spise
  • At lave holdbare aftaler, med din teenager
  • At tale, så børnene lytter og lytte så de taler
  • Hvordan vi kan  leve med mine og dine børn, i en sammenbragt familie.
  • At du føler dig magtesløs og savner konkrete muligheder for, at gøre tingene på en anden måde.

Jeg rådgiver udfra 24 års erfaring, som pædagog og plejefamilie, hvor jeg har arbejdet med børn fra vuggestuealderen til unge. I kraft af min efteruddannelse til Par- og Familieterapeut hos Ruth Hansen  og Peter Mortensen (DFTI, førende Familieterapeuter / “Stop Krigen mor og far” TV2 2014), har jeg en faglig, velkvalificeret ballast.

Jeg har desuden gjort egne erfaringer, fra kernefamilie til skilsmissefamilie, til ny sammenbragt familie.