Profil

Hvilken uddannelse, erfaring og kompetencer har jeg:

Hvad betyder det, om en terapeut er medlem af Psykoterapeutforeningen ? 

I Danmark, kan enhver kalde sig psykoterapeut/parterapeut, uden at skulle opfylde særlige krav om uddannelse og erfaring.

I Dansk Psykoterapeut Forening optages kun medlemmer, der har en evalueret, d.v.s kvalitets sikret psykoterapeutuddannelse.

Min uddannelse er  evalueret af Reflektor, som er et rådgivnings-bureau, der evaluerer psykoterapeutiske uddannelser i Danmark “på baggrund af kvalitetskriterier, udarbejdet af en tvær-ministeriel arbejdsgruppe under Socialministeriet”, citat fra Reflektors web-site.

Foreningens medlemmer er desuden underlagt Dansk Psykoterapeutforenings regler, for etik og tavshedspligt og har pligt til, løbende at supplere og vedligeholde uddannelsen.

Idet jeg er optaget som medlem i Dansk Psykoterapeutforening, har jeg ret til at kalde mig Familie- og Parterapeut M.P.F.  På den måde, kan du som bruger, kende foreningens medlemmer og føle dig mere sikker, når du skal vælge en terapeut.

 

Parterapi Midtjylland/v Joan Østergaard, MPF, Par- & Familieterapeut
Tlf: 28 741 641