Parterapi Midtjylland Logo

Parterapi

Hvorfor gå i parterapi ?

Har du/I brug for: Redskaber, hjælp, rådgivning og afklaring:

  • Overvejelser om skilsmisse
  • Utroskab, svigt og tillidsbrud
  • At en af parterne, eller begge, savner nærhed i forholdet
  • Usunde konflikter, der får en destruktiv betydning for forholdet
  • Utilfredshed med samlivet, bebrejdelser, kritik og forventninger som ikke opfyldes
  • Problemer med at trives, i en ny sammenbragt familie

Hvad er Parterapi?

Vi møder op, i alle relationer, med vores helt egen baggage og med vores helt personlige grunde til, at handle og opfatte, det vores partner siger og gør. Jeg allierer mig ikke med nogen af jer, men derimod med jeres relation. Jeg arbejder udfra et ønske om, at se den enkeltes eget perspektiv og hjælpe med, at gøre det synligt, hvor det går galt i forholdet. Derigennem at støtte jer i, at skabe større forståelse, indsigt og rummelighed i jeres parforhold.

Jeg har fokus på relationen, hvilket vil sige, at jeg forholder mig til, hvordan du har det, med dig selv og din kæreste/ægtefælle. Ingen skal ændre personlighed i parterapi, men derimod få øje på, hvor det er muligt, at udvikle sig og blive bedre til, at tage sit ansvar på sig. Det er muligt, at få øje på egne reaktioner og det er ofte en lettelse, at blive bevidst om sin egen mulighed for, at reagere udfra et valg man har taget, frem for at det sker pr. automatik.

Parterapi kan være helende for jeres parforhold, hvis I p.g.a. uoverensstemmelser og forskellighed, er på vej til, at miste intimitet og nærhed. 

Parterapi kan også være afklarende og en hjælp til, at tage en svær beslutning om, at skilles.

Parterapi- kvinder og mænd

Det er min erfaring, at det ofte er kvinden, der først får ideen om, at parret bør opsøge parterapi. Kvinder har, med udgangspunkt i menneskets historie, et mere udviklet sprog for følelser, end mænd.

For mange mænd, er tanken om parterapi, ukendt og skræmmende. “Vi må da kunne klare det selv”  hører jeg, de siger. Kvinder er mindre optaget af, “at klare det selv”.  For kvinder kommer det ofte til, at handle om, at føle sig prioriteret og “set”.

Når manden, af sine gode grunde, afviser tanken om parterapi, risikerer han desværre ofte, at kvinden oplever det, som en afvisning af hende og hun kan føle, at han ikke tager hende og deres parforhold, alvorligt.

Først efter længere tid, når hun siger, at hun vil skilles, sker der en opvågning for mange mænd. Nu blir’ det ham, der foreslår: “at vi lige prøver parterapi først”.

Desværre kan det så, være alt for sent..

USIKKERHED og ængstelse..

…..er meget almindeligt at opleve, når man overvejer, at gå i parterapi.

Måske tænker man, at det er nemmere, ikke at tale, om alt det svære, for så går det måske over, af sig selv ?

Måske frygter man, at alle ens fejl og mangler skal listes op, hvilket ingen jo bryder sig om, at stille op til..

Det kan være svært, at overvinde disse følelser og de kan hindre en i, at få den hjælp, som man har behov for.

Jeg er jeres medspiller og jeg vejleder, støtter og bidrager i samtalen, så den bliver konstruktiv og tryg for Jer, at være i.

Gennem de sidste 8 år, har jeg haft over 1200 par-samtaler og jeg har derfor, stor erfaring i forhold til, sammen med Jer, at skabe en atmosfære, der giver grundlag for den forandring, I ønsker Jer.